• Darulkautsar Umum
  • 20161011
  • 01h 38m 47s
  • 3085
  • 21
  • 2
  • 1 day ago
  • 226

https://www.youtube.com/watch?v=MZDkX1OJFxw MZDkX1OJFxw
SEMINAR TASAWWUF -Pengaruh Fahaman Bukan Islam Dalam Tasawwuf - Maulana Asri
NOTA SEMINAR DISEDIAKAN DI RUANGAN 'DESCRIPTION' & KOMEN YOUTUBE DOWNLOAD NOTA SEMINAR - http://tinyurl.com/jp8mbw6 HARAP MAAF: KUALITI AUDIO RENDAH http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/ SEMINAR TASAWWUF & TAREKAT - ANTARA KETULENAN DAN KEPALSUAN Pengaruh Fahaman Dan Ajaran Bukan Islam Dalam Tasawwuf Maulana Muhd Asri Yusoff Kota Bharu, Kelantan 8 Okt 16 ------------------------------------------------------------ NOTA SEMINAR ------------------------------------------------------------ Pendahuluan Rasulullah s.a.w. adalah manusia yang paling zahid terhadap dunia dan perhiasannya. Para sahabat yang mengikut jejak langkahnya pula menganggap dunia dan seisinya sebagai permainan. sirna tidak abadi. Harta dan anak-pinak pula pada anggapan mereka hanyalah sebagai fitnah dan ujian daripada Allah kepada orang-orang mu'min. Para sahabat menjadikan matlarnat terbesar mereka ialah mencari keredhaan Allah, mengharapkan pahala dan perjumpaan denganNya, takut akan seksa dan murkaNya, mengambil dunia sekadar yang diizinkan Allah untuk diambil, menjauhi apa yang dilarangNya, berjalan di atas jalan keadilan (keseimbangan) dan pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan melewati batas, tidak lalai dan ekstrem. Orang terkemuka dari kalangan mereka setelah. Rasulullah s.a.w. ialah para Khulafaur Rasyidin. kemudian enam sahabat lainnya dari sepuluh sahabat yang dijamin s-yurga. kemudian sahabat peserta perang Badar, kemudian para sahabat peserta Bai'at ar¬Ridhwan, kemudian sahabat yang masuk Islarn di peringkat awal dari kaum Muhajirin dan Anshaar, kemudian para sahabat secara umum, sesuai dengan nombor tertib keistimewaan mereka. Orang-orang terbaik sesudah mereka ialah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (generasi tabi'in) dan para pengikut generasi tabi'in, iaitu orang-orang yang hidup di abad yang diakui kebaikan dan kelebihannya. Mereka semua tidak mempunyai teladan dan panutan kecuali Rasulullah s.a.w. yang difirmankan Allah s.w.t.: Bermaksud: Demi sesungguhnya, adalah bagi karnu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). (al-Ahzaab:21). Rasulullah s.a.w. yang jika mempunyai makanan maka beliau memakannya dan bersyukur, jika tidak mempunyai makanan mereka redha dan bersabar, senang mengenakan pakaian berwarna putih, namun mengenakan juga jubah Romawi, melarang bersedekah lebih dari sepertiga harta, memerintahkan menjaga hak-hak jiwa, keluarga dan anak, melarang menyiksa diri dan melelahkan badan melebihi kemampuan, melarang menghidupkan seluruh malam agar badan dapat beristirahat, menggalakkan pengikutnya mencari harta halal., dan meminta kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Allah s.w.t. sendiri melarang bersikap ekstrem dalam meninggalkan dunia dan kebaikan-kebaikannya di sekian banyak ayat seperti akan disebutkan nanti. (SAMBUNGAN NOTA DI RUANGAN KOMEN YOUTUBE)
Download links
1280x720 (hd720) mp4 download
640x360 (medium) webm download 391.61 MB
640x360 (medium) mp4 download 275.02 MB
1280x720 (720p) webm download 582.20 MB
1280x720 (720p) mp4 download 721.80 MB
854x480 (480p) webm download 273.51 MB
854x480 (480p) mp4 download 366.87 MB
640x360 (360p) webm download 161.72 MB
50k (audio only) webm download 33.28 MB
426x240 (240p) mp4 download 172.86 MB
426x240 (240p) webm download 83.41 MB
256x144 (144p) mp4 download 78.17 MB
256x144 (144p) webm download 60.76 MB
128k (audio only) m4a download 89.78 MB
160k (audio only) webm download 72.12 MB
128k (audio only) webm download 67.37 MB
70k (audio only) webm download 37.67 MB
640x360 (360p) mp4 download 173.48 MB